define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Project 2016/41 – SING Architecture

FORGOT YOUR DETAILS?

Project 2016/41

Nevojat e përditshme për hapësira më të mëdha në studio të arkitekturës e ka detyruar studion SING Architecture të bëjë një hap tutje në këtë drejtim. Duke zgjeruar hapësirën e studios së sajë në nga 74m2 ne 149 m2 e cila u mundëson një komoditet në zhvillimin e aktiviteteve ditore.

Hapësirat e studios:

Pritja, Këndi i diskutimeve, kthina e prezantimeve, kthina e punimeve, dhoma e pushimit, kuzhina, 2 ballkone dhe 2 tualete.

Realizimi për kohen 15 tetor – 15 dhjetorë 2016

TOP