FORGOT YOUR DETAILS?

TË PERKUSHTUAR NË NGRITJEN
E VLERAVE ARKITEKTURORE DHE
KUALITETIT TË NDËRTIMEVE...

PËR NE - STAFI

Ndërmarrja është themeluar në vitin 2005 Për më shumë se 11 vite SING Projekt ka krijuar reputacion serioz dhe të qëndrueshëm, në projektim si dhe ekzekutimin e punëve. SING synon perfeksionin në arkitekturë dhe inxhinierinë e ndërtimit, SING është i gatshëm të jetë pjesë e çdo projekti të ardheshëm dhe garanton në cilësi dhe qëndrueshmëri në punën që i besohet. SING është kompani me një staf profesinal, të perkushtuar në ngritjen e vlerave dhe kualitetit të ndërtimeve, është kompani e licensuar e ndërtimit dhe projektimit të lartë nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Republikës së Kosovës.

Avni Halili

engineer of construction

Xhevdet Halili

engineer of architecture

Zeqir Halili

architect

Florent Berisha

architect

Burim Sallahu

ing.dipl makinerisë (bashkëpunëtor)

Arsim Sylejmani

bsc.dip. gjeodezisë (bashkëpunëtor)

Bujar Aliu

ing.dipl. elektroteknikës (bashkëpunëtor)

Ajet Ramadani

ing.dipl. elektroteknikës (bashkëpunëtor)

Ferat Shaqiri

Mr.ing.dipl. ndërtimtarisë (bashkëpunëtor)

Gëzim Demelezi

ing.dipl. hidroteknikës (bashkëpunëtor)

TOP