define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Kontakt – SING Architecture

FORGOT YOUR DETAILS?

KONTAKT

Ndërmarrja është themeluar në vitin 2005 Për më shumë se 11 vite SING Projekt ka krijuar reputacion serioz dhe të qëndrueshëm, në projektim si dhe ekzekutimin e punëve. SING synon perfeksionin në arkitekturë dhe inxhinierinë e ndërtimit, SING është i gatshëm të jetë pjesë e çdo projekti të ardheshëm dhe garanton në cilësi dhe qëndrueshmëri në punën që i besohet. SING është kompani me një staf profesinal, të perkushtuar në ngritjen e vlerave dhe kualitetit të ndërtimeve, është kompani e licensuar e ndërtimit dhe projektimit të lartë nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Republikës së Kosovës.

N.N.SH. S-ING-PROJEKT

Rruga: Adem Jashari
Ndertasa te Parku, nr. 119 kati I
Viti 61000
Republika e Kosovës

kontakt@singprojekt.com

+38345271214 (Avni Halili)

+38344210935 (Xhevdet Halili)

+38345271214 (Zeqir Halili)

TOP