FORGOT YOUR DETAILS?

BYRO PER PROJEKTIM DHE NDËRTIM

Ndërmarrja është themeluar në vitin 2005 Për më shumë se tetë vite S-ING Projekt ka krijuar reputacion serioz dhe të qëndrueshëm, në projektim si dhe ekzekutimin e punëve. S-ING synon perfeksionin në arkitekturë dhe inxhinierinë e ndërtimit, S-ING është i gatshëm të jetë pjesë e çdo projekti të ardheshëm dhe garanton në cilësi dhe qëndrueshmëri në punën që i besohet. S-ING është kompani me një staf profesinal, të perkushtuar në ngritjen e vlerave dhe kualitetit të ndërtimeve, është kompani e licensuar e ndërtimit dhe projektimit të lartë nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Republikës së Kosovës.
TOP