FORGOT YOUR DETAILS?


ARCHITECTURE &
CONSTRUCTION

BYRO PËR PROJEKTIM DHE NDËRTIM

Investimet në ndërtimin e objekteve është obligim i madh dhe me përgjegjësi, që më së shpeshti bëhet një herë në jetë. Për këtë arsye gabime nuk guxon të ketë dhe është rendësi e veçant që gjithanshëm të njihemi me mundësitë e ndryshme të zgjedhjes së projektit. Vetëm njëra nga zgjidhjet është ajo e vërteta, ajo që ju nevojitet juve. Në shpenzimet e domosdoshme çdo ndërtim pa shmangshëm përmban vetë projektin si shpenzim të parë ndodhë që investitori i frikësuar me nivelin e shpenzimeve vazhdon të kursej në hapin e parë - PROJEKTIN, e me këtë veprim nuk parashikon të gjitha ato shpenzime të domosdoshme të cilat automatikisht anashkalohen pikërisht nga zgjedhja e projektit të lirë dhe jo të mirë.

SING ARKITEKTURË

Duhet ta dini se me të njëjtën sasi të materialit të harxhuar respektivisht me të njëjtën shumë të parave mund të ndërtohet objekte funksionale dhe estetike ose objekte jo funksionale dhe jo estetike.

Po çka do të ndërtohet para se gjithash varet nga mençuria e vet investitorit që me kohë të kuptoj rendësin e zgjedhjes së projektit dhe  projektuesit.

Duke iu përmbajtur të gjithë asaj që thamë, ju ftojmë në bashkëpunim për projekt të vërtetë të objektit tuaj.

Është nderë për ne që objekti juaj të jet shembull në rrethin tuaj.

SHTËPI PASIVE

Në një shtëpi duhet të
ndjeheni rehat 24h.

Book Now

TOP